Yleiset sopimusehdot | Shoutlet.fi
Ei tuotteita.

Yleiset sopimusehdot

Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Manner-Suomessa Kinnarps Oy:n/Shoutlet.fi® (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan välisessä verkkokaupassa, ellei toisin kirjallisesti ole muuta sovittu.

Tavaran hinnoittelu
Myytävä tavara on osittain uutta, pääasiassa kuitenkin käytettyä näyttelyissä ollutta tai erikoishinnoiteltua tavaraa.

Hinnat ovat arvonlisäverollisia. Jos hinnoitteluun vaikuttavat kustannukset muuttuvat lain, asetuksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, esimerkiksi verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen vuoksi, Toimittajalla on oikeus toimenpiteistä aiheutuneiden hinnanmuutosten välittömään käyttöönottoon heti muutoksen voimaantulon jälkeen.

Tilaus
Tilaus katsotaan Toimittajaa sitovaksi silloin kun Toimittaja on vahvistanut tilauksen. Mikäli kirjallisesti vahvistettuun tilaukseen tehdään tämän jälkeen muutoksia, pidättää Toimittaja itsellään oikeuden tarkistaa muutoksen vaikutuksen hintaan ja toimitusaikaan sekä syntyneiden kulujen veloittamiseen asiakkaalta.

Toimitus
Toimittaja toimittaa tavaran toimitusehdolla FCA Kerava, Toimittajan varastossa, ellei toisin sovita. Toimittaja voi tarvittaessa jakaa tilauksen useampaan toimituserään. Tilauksen toimitusaikaa vastaa tilauksen tavaroista se, jolla on pisin toimitusaika.

Mikäli vahvistettua toimitusta ei noudeta/ vastaanoteta sovittuna aikana tai toimitusta siirretään asiakkaan pyynnöstä, Toimittaja pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakkaalta muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset.

Maksuehto
Tavara maksetaan tilattaessa, ellei muuta ole sovittu.

Maksaminen
Tavara maksetaan Paytrail verkkomaksupalvelun kautta. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Toimittajalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Tilauksen seuranta
Jos rahdinkuljettaja on antanut toimitukselle seurantanumeron, voi toimitusta seurata kunkin rahdinkuljettajan www-sivuilta saadulla lähetyksen seurantanumerolla.

Omistuksenpidätysehto ja vaaranvastuun siirtyminen
Toimittajan verkkokaupasta tilatun tavaran omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu ja saapunut Toimittajalle.

Mahdolliset puutteet ja huomautukset toimituksessa
Muut kuin uudet Tuotteet myydään sellaisena kuin ne ovat ehdolla, erikoishinnoiteltuna tai käytettynä. Tuotteissa saattaa olla vikoja, jotka ovat aiheutuneet niiden käytöstä tai luonnollisesta kulumisesta. Asiakkaan on aina luovutushetkellä tarkistettava tavara ja toimituksen sopimuksenmukaisuus ja ilmoitettava mahdollisista vioista ja puutteista Toimittajalle sähköpostilla info@shoutlet.fi viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksesta. Virheettömällä, käytetyllä tai erikoishinnoitellulla tavaralla ei ole palautusoikeutta.

Kuluttajakaupan osalta noudatamme Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksiä. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen mukaisten tuotteiden toimittamisesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Kuluttaja-asiakkaan peruuttaessa sopimuksen, palautettavien tavaroiden tulee olla moitteettomassa sekä alkuperäisessä kunnossa ja kuluttaja-asiakkaan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista. Palautuksesta tule ilmoittaa sähköpostilla asiakaspalveluumme. Mikäli tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse, tulee palautuskustannuksista olla ennen palautusta yhteydessä Toimittajaan. Rahat palautetaan kokonaisuudessaan takaisin ilmoittamallesi tilille 30 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta.

Kuljetusvahingon näkyvästä vaurioista tai toimituksen määrää koskevista puutteista on tehtävä merkintä rahtikirjaan kuittauksen yhteydessä.

Tuotetakuu
Tuotteilla on kunkin tuotteen yhteydessä mainittu tuotekohtainen takuu. Ellei toisin mainita, erikoishinnoitellulla tavaralla on kuuden kuukauden takuu toimituspäivästä lukien. Takuu on voimassa, mikäli tuotteita on hoidettu annettujen hoito-ohjeiden mukaisesti sekä käytetty ja varastoitu normaalisti niiden normaalissa käyttötarkoituksessa ja käyttöympäristössä. Takuu ei kata tuotteiden normaalia kulumista, tuotteiden kankaiden, pintakäsittelyiden, tuotteissa olevien pyörien kulumisvaurioita eikä Shoutlet.fi® -palvelussa myynnissä olevien tuotteiden ostohetkellä tiedossa olevia yksilöityjä vaurioita, vikoja tai puutteita.

Ellei takuun piiriin kuuluvaa tavaraa voida korjata tai vaihtaa vastaavaan toiseen tavaraan, Toimittajalla on oikeus palauttaa tavarasta maksettu hinta asiakkaalle.

Poikkeustilanteet
Shoutlet.fi® ei vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle verkkokaupan mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Shoutlet.fi® ei myöskään vastaa verkkosivujen mahdollisista toimintakatkoista, jotka johtuvat huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteista tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Tietoturva ja yksityisyyden suoja
Käsittelemme Shoutlet.fi® -verkkokaupassa tapahtuneiden vierailujen ja ostosten yhteydessä saamamme henkilötiedot luottamuksellisesti. Salatut datayhteydet takaavat kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan.

Ylivoimainen este (force majeure)
Jos sopimuksen täyttämisen estää sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava sopijapuolista riippumaton este, jonka vaikutuksen poistaminen on mahdotonta tai kustannuksiltaan ilmeisessä epäsuhteessa vaikutusten poistamisella saavutettavaan hyötyyn, on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla sopijapuolella oikeus siirtää velvoitteidensa täyttämistä, kunnes ylivoimainen este on poistunut. Jos esteen olemassaolo jatkuu kauemmin kuin 90 päivää velvoitteen täyttämisen syntymisestä, on kummallakin sopijapuolella oikeus purkaa sopimus joko osittain tai kokonaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Erimielisyydet
Mikäli erimielisyyksistä ei päästä neuvotteluteitse ratkaisuun, ratkaistaan riidat Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Toimittajan kuitenkin kirjallisesti vaatiessa, voidaan riidat ratkaista välimiesoikeuden päätöksellä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Yleisten sopimusehtojen muuttaminen
Shoutlet.fi® / Kinnarps Oy:llä on oikeus halutessaan muuttaa näitä ehtoja.
 

Kinnarps Oy
Rälssintie 2, 00720 Helsinki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0789249-4