Yleiset sopimusehdot | Shoutlet.fi

Yleiset sopimusehdot

Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Manner-Suomessa Kinnarps Oy:n/Shoutlet.fi®  (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan välisessä verkkokaupassa, ellei toisin kirjallisesti ole muuta sovittu.

Tavaran hinnoittelu

Myytävä tavara on pääasiassa käytettyä näyttelyissä ollutta tai erikoishinnoiteltua tavaraa.

Hinnat ovat arvonlisäverollisia. Jos hinnoitteluun vaikuttavat kustannukset muuttuvat lain, asetuksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, esimerkiksi verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen vuoksi, Toimittajalla on oikeus toimenpiteistä aiheutuneiden hinnanmuutosten välittömään käyttöönottoon heti muutoksen voimaantulon jälkeen.

Tilaus

Tilaus katsotaan Toimittajaa sitovaksi silloin kun Toimittaja on vahvistanut tilauksen.  Mikäli kirjallisesti vahvistettuun tilaukseen tehdään tämän jälkeen muutoksia, pidättää Toimittaja itsellään oikeuden tarkistaa muutoksen vaikutuksen hintaan ja toimitusaikaan sekä syntyneiden kulujen veloittamiseen asiakkaalta.

Toimitus

Toimittaja toimittaa tavaran toimitusehdolla FCA Kerava, Toimittajan varastossa, ellei toisin sovita. Tilauksen toimitusaikaa vastaa tilauksen tuotteista se, jolla on pisin toimitusaika.

Mikäli vahvistettua toimitusta ei noudeta/ vastaanoteta sovittuna aikana tai toimitusta siirretään asiakkaan pyynnöstä, Toimittaja pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakkaalta muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset.  

Maksuehto

Tavara maksetaan tilattaessa, ellei muuta ole sovittu.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830 (puheluiden hinnat)

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Omistuksenpidätysehto ja vaaranvastuun siirtyminen

Toimittajan verkkokaupasta tilatun tavaran omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun täysi maksu on saapunut Toimittajalle.

Mahdolliset puutteet ja huomautukset toimituksessa

Asiakkaan on aina luovutushetkellä tarkistettava tavara ja toimituksen sopimuksenmukaisuus ja ilmoitettava mahdollisista vioista ja puutteista Toimittajalle aina kirjallisesti viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksesta. Käytetyllä ja erikoishinnoitellulla toimitetulla tavaralla ei pääsääntöisesti ole vaihto- eikä palautusoikeutta. 

Kuluttajakaupan osalta noudatamme Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksiä. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen mukaisten tuotteiden toimittamisesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Kuluttaja-asiakkaan peruuttaessa sopimuksen, palautettavien tavaroiden tulee olla moitteettomassa sekä alkuperäisessä kunnossa ja kuluttaja-asiakkaan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista. Mikäli tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse, tulee palautuskustannuksista olla yhteydessä Toimittajaan.

Tuotetakuu

Ellei toisin mainita, erikoishinnoitellulla tavaralla on kuuden kuukauden takuu toimituspäivästä lukien. Takuu on voimassa, mikäli tuotteita on hoidettu annettujen hoito-ohjeiden mukaisesti sekä käytetty ja varastoitu normaalisti niiden normaalissa käyttötarkoituksessa ja käyttöympäristössä. Takuu ei kata tuotteiden normaalia kulumista, tuotteiden kankaiden, pintakäsittelyiden, tuotteissa olevien pyörien kulumisvaurioita eikä Shoutlet.fi® -palvelussa myynnissä olevien tuotteiden ostohetkellä tiedossa olevia yksilöityjä vaurioita, vikoja tai puutteita.

Ellei takuun piiriin kuuluvaa tavaraa voida korjata tai vaihtaa vastaavaan toiseen tavaraan, Toimittajalla on oikeus palauttaa tavarasta maksettu hinta asiakkaalle.  

Ylivoimainen este (force majeure)

Jos sopimuksen täyttämisen estää sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava sopijapuolista riippumaton este, jonka vaikutuksen poistaminen on mahdotonta tai kustannuksiltaan ilmeisessä epäsuhteessa vaikutusten poistamisella saavutettavaan hyötyyn, on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla sopijapuolella oikeus siirtää velvoitteidensa täyttämistä, kunnes ylivoimainen este on poistunut. Jos esteen olemassaolo jatkuu kauemmin kuin 90 päivää velvoitteen täyttämisen syntymisestä, on kummallakin sopijapuolella oikeus purkaa sopimus joko osittain tai kokonaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Erimielisyydet

Mikäli erimielisyyksistä ei päästä neuvotteluteitse ratkaisuun, ratkaistaan riidat Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Toimittajan kuitenkin kirjallisesti vaatiessa, voidaan riidat ratkaista välimiesoikeuden päätöksellä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kinnarps Oy
Rälssintie 2, 00720 Helsinki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0789249-4