Tietosuojaseloste | Shoutlet.fi

Tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että voit luottaa siihen, että käsittelemme tietojasi turvallisella ja laillisella tavalla. Siitä syystä olemme laatineet tämän tietosuojaselosteen kertoaksemme kuinka käsittelemme tietojasi.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?
Kinnarps Oy (y-tunnus 0789249-4) ("Kinnarps", "me" tai "meidän") on vastuussa siitä,
että tietojasi säilytetään ja käytetään tietosuojalain mukaisesti, EU:n tietosuoja- asetuksen 2016/679 määrittämällä tavalla sekä täydentävän tietosuojalain (2018:218),  ja niiden periaatteiden mukaisesti jotka käyvät ilmi tästä tietosuojaselosteesta. 
Jos sinulla on kysymyksiä, tai haluat tarkistaa tietojasi voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:

Kinnarps Oy
Rälssintie 2, 00720 Helsinki
Puh. 0207 561 200

email: gdpr@kinnarps.fi

Mitä tietoja keräämme ja mistä?
Me keräämme tietojasi ainoastaan sen verran kuin on tarpeellista voidaksemme toimia  tiettyjen, ennalta päätettyjen tarkoitusten mukaisesti. Keräämme tietojasi muun muassa  silloin, kun pyydät tarjousta, lähetät meille tilauksen tuotteistamme tai palveluistamme, kun rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi tai haet meiltä työpaikkaa. Lisäksi keräämme tietoja kun täytät asiakaskyselymme tai yhteydenottolomakkeemme, annat meille palautetta tai jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiayhteyden perusteella keräämämme tiedot voivat käsittää:

• Nimen, aseman, tittelin, kielen ja yhteystiedot ml. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, postitus- ja IP-osoitteen;
• hakemusasiakirjoja, kuten CV:n ja henkilökohtaisen hakukirjeen;
• ostohistorian;
• toimitus-, laskutustiedot ja maksutiedot; sekä
• muut tiedot jotka annat meille esim. ollessasi yhteydessä asiakaspalveluumme;

Tietojesi kerääminen voi tapahtua seuraavista lähteistä:

• Kinnarpsin kotisivuilta tai verkkokaupasta, esim. kun tilaat tuotteen, rekisteröidyt uutiskirjelistallemme, rekisteröidyt ladataksesi lisätietoja, ottaessasi 
  yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeen tai chat palvelun kautta.
• ottaessasi meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse;
• sopimuksen, laskun tai muun asiakirjan kautta, jos olet sopimuskumppanimme yhteyshenkilönä;
• kolmannelta osapuolelta, kuten erilaisilta sopimustoimittajilta;
• erilaisten aktiviteettien ml. messujen ja tapahtumien kautta

Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi?
Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi lain sallimin perustein ja alla oleviin tarkoituksiin:

Tietojen käsittelyn tarkoitus                                                                                       Laillinen peruste

• käsitellä tilauksia ja palautuksia                                                                                  sopimuksen täytäntöön pano
• pitää yhteyttä toimituksen osalta tai toimitusongelmien sattuessa                         
• rekrytointiprosessin läpivieminen                                                                           
• lähettää yleistä tietoa sekä kohdennettua tarjontaa                                                
• lähettää kutsuja tapahtumiin                                                                                   
• lähettää tarjousasiakirjoja                                                                                       
• vastata kysymyksiin sähköpostitse tai muu asiakaspalvelu              
                       
• lähettää asiakaskyselyitä                                                                                            oikeutettu etu

• uutiskirjeen lähetys                                                                                                     suostumus

Suostumuksesta tarkemmin
Joskus saatamme tarvita suostumustasi voidaksemme käsitellä tietojasi, esim.  lähettääksemme sinulle uutiskirjeen. Näissä tapauksissa tulet saamaan postia, missä jokaisessa lähetyksessä sinulle annetaan selkeä mahdollisuus hyväksyä tai hylätä asiaan liittyvän tietojesi käsittely.
Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä yllä annettuun osoitteeseen. Suostumuksesi peruutus voi olla myös osittainen. Jos et enää halua uutiskirjeitämme, voit perua suostumuksesi ottamalla yhteyttä postitse, sähköpostilla tai uutiskirjeessä olevasta linkistä.

Henkilötietojesi siirto
Jotta Kinnarps voisi tehdä asiakkuuteesi liittyviä toimenpiteitä voidaan tietojasi  luovuttaa kolmannelle, Kinnarpsin henkilötietojen käsittelijänä toimivalle osapuolelle.   Nämä kolmannet osapuolet ovat yhteistyökumppaneita, jotka vastaavat mm. datatuen, sähköposti- ja pilvipalveluiden ylläpidosta, analytiikkapalveluista sekä tilattujen tuotteiden toimituspalveluista. Emme luovuta tai myy tietojasi muille kolmansille tahoille missään tarkoituksessa.

Toimimme aina suurimmalla huolellisuudella tiedonsiirron yhteydessä eikä tietojasi  siirretä ilman tässä tietosuojaselosteessa kirjattua perustetta ja käytössä olevia  turvallisuustoimenpiteitä. Tietojasi voidaan luovuttaa, jotta Kinnarps voi täyttää tietyt
lailliset velvollisuudet ja, mikäli tarve edellyttää, ne voidaan luovuttaa  viranomaisille lain näin vaatiessa.

Tietyissä tapauksissa yllämainittu tiedonsiirto voi tapahtua maihin jotka ovat EU/ETA  sopimuksen ulkopuolella. Tietosuojalainsäädäntö voi joissakin näistä maista, joissa tietojasi myös saatetaan käsitellä, olla turvakäytännöiltään heikompi kuin Suomessa.
Näissä tapauksissa otamme käyttöön kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme tietojesi asianmukaisen suojauksen sekä käsittelyn tietosuojaselosteemme mukaisesti. Voit aina olla varma, että henkilötietojesi siirto EU/ETA ulkopuolisiin maihin tapahtuu  ainoastaan voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.

Kinnarps varmistaa, että seuraavat edellytykset toteutuvat aina tiedonsiirron yhteydessä:

• vastaanottajamaassa on riittävä suojataso;

• Kinnarps on varmistanut suostumuksesi siirtoon;

• siirrolle on lain mukainen peruste ja siinä sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä;

Miten suojaamme henkilötietojasi?
Me Kinnarpsilla teemme työtä jatkuvasti sen eteen, jotta tietojesi käsittely voitaisiin varmistaa organisaatiomme ja teknisen turvallisuustasomme mukaiseksi. Taso täyttää vähintään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?
Henkilötietojasi ei säilytetä kauempaa kun se on lain mukaan sallittua ja on  tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Tietojasi käsitellään ja säilytetään alla mainitun ajan, minkä jälkeen ne poistetaan.

• Yrityksen yhteyshenkilö: Tietosi säilytetään niin kauan kuin olet Kinnarpsin kanssa asiakassuhteessa olevan yrityksen yhteyshenkilö.

• Viestintä: Jos olet yhteydessä Kinnarpsiin esim. sähköpostitse, säilytetään tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen asian käsittelyn loppuun
  saattamiseksi.

• Työnhaku: Kinnarps voi säilyttää työhakemuksesi, ml. CV ja hakukirje,  rekrytointiprosessin ajan sekä sen jälkeen kaksi vuotta mahdollisten  
  oikeudellisten vaatimusten varalta. 

• Lailliset velvoitteet: Kinnarps säilyttää kirjanpitoaineistoa sisältävät asiakirjat, kulloinkin voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti.

• Suostumus: Käsitellessämme tietojasi suostumuksesi perusteella, säilytämme niitä vain ja ainoastaan niin kauan kun meillä on suostumuksesi.

Mitä oikeuksia sinulla on?
• Sinulla on oikeus tarkastaa henkilökohtaisia tietojasi. Voit saada tiedot niistä henkilötiedoistasi jotka meillä sinusta on, näiden tietojen tarkoituksen, käsittelyn ja tiedon siitä mistä olemme ne saaneet.

• Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai epätarkkoja voit pyytää niihin korjausta.

• Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus tietojesi poistamiseen, esim. jos tietojesi  säilyttäminen ei enää ole tarpeellista siinä tarkoituksessa mihin ne on kerätty.

• Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa vaatia Kinnarpsia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, esim. jos olet vastustanut oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojesi käsittelyä.  Myös sinä aikana kun arvioidaan, onko käsittelyperusteena oleva oikeutettu etu painavampi kuin sinun etusi ja oikeutesi, tietojesi käsittelyä voidaan rajoittaa.

• Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa meille antamaasi suostumustasi.

• Voit tietyissä tilanteissa saada siirrettyä henkilökohtaisia tietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys).

Jos haluat käyttää em. oikeuksiasi voit ottaa meihin yhteyttä tässä tietosuoja-selosteessa mainittujen yhteystietojen kautta. Suojataksemme yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi pyydämme sinua tunnistautumaan virallisesti ottaessasi yhteyttä. Jos tarkoituksesi on käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ja otat meihin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostilla. Me lähetämme sinulle rekisteritietojen tarkastuslomakkeen, joka sinun tulee palauttaa meille allekirjoitettuna ja henkilöllisyystodistuksesi kopio mukaan liitettynä.  Sinulla on aina oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos Kinnarps mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen osalta rikkoo voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Kinnarps voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Päivitetty versio julkaistaan siinä tapauksessa Kinnarpsin ja Shoutlet.fi:n kotisivuilla. Jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi, tulemme tarvittaessa tiedottamaan sähköpostilla tärkeimmistä muutoksista. Jos muutokset koskevat suostumukseesi perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, voit aina uusia, muuttaa tai peruttaa sen.